Vår verksamhet

Vårt mål - att nå andra människor med det glada budskapet

All vår verksamhet har som mål att försöka få andra människor att upptäcka allt det positiva den kristna tron ger. Ytterst innebär detta att vi vill att våra medmänniskor får syn på vad Gud kan ge, att upptäcka det vi kallar frälsning.

I detta arbete ingår att nå ut till så många som möjligt med den tro som gett oss styrka och tröst. Vi vill visa på Bibeln som rättesnöre och på Jesus som gjort det möjligt för oss att få kontakt med hela Gudomen.

Vi gör detta genom flera olika grupper och aktiviteter.

I arbetet ingår också att hjälpa andra som av olika anledningar hamnat i svårigheter. Bibeln beskriver hur Jesus lärde sina lärjungar att de skall hjälpa sjuka, fattiga, de som är i fängelse mm