Välkommen till Finspångs Missionskyrka!

Finspångs Missionskyrka välkomnar alla som som vill dela gemenskapen eller vill veta mer om den kristna tron.

Söndag 20 januari

10.00

Gudstjänst
"Livets Källa"
Björn Asserhed
Sång: Sophia Andersson

Our services can be translated into English.
Talk to the church host.

Les services peuvent être traduits en français.
Parlez aux marguilliers.

HTML Hit Counter
besökare sedan 2019-01-07