Välkommen till Finspångs Missionskyrka!

Finspångs Missionskyrka välkomnar alla som som vill dela gemenskapen eller vill veta mer om den kristna tron.

Tisdag 23 april

18.30

Vardagsmässa
(Nattvard)

Söndag 28 april

10.00

Gudstjänst
"Påskens vittnen"
Johanna Karlsson
Sång: Filip Ewertsson m.fl.

Our services can be translated into English.
Talk to the church host.

Les services peuvent être traduits en français.
Parlez aux marguilliers.

HTML Hit Counter
besökare sedan 2019-01-07