Välkommen till Finspångs Missionskyrka!

Finspångs Missionskyrka välkomnar alla som som vill dela gemenskapen eller vill veta mer om den kristna tron.

Tisdag 13 Augusti

18.30Vardagsmässa

Söndag 18 Augusti

10.00Gudstjänst
"Goda Förvaltare"
Björn Asserhed
Sång: Filip Ewertsson m.fl. 

Our services can be translated into English.
Talk to the church host.

Les services peuvent être traduits en français.
Parlez aux marguilliers.

HTML Hit Counter
besökare sedan 2019-01-07