Välkommen till Finspångs Missionskyrka!

Finspångs Missionskyrka välkomnar alla som som vill dela gemenskapen eller vill veta mer om den kristna tron.

Alla tisdagar 17.00
Gudstjänst på arabiska
Tillsammans med Allianskyrkan i Norrköping

Tisdag 21 Maj

18.30Vardagsmässa
(Nattvard)

Söndag 26 maj

10.00

Gudstjänst
"Från tro till tillit"
Anders Ohlsson
Brasskvintetten

Our services can be translated into English.
Talk to the church host.

Les services peuvent être traduits en français.
Parlez aux marguilliers.

HTML Hit Counter
besökare sedan 2019-01-07