Välkommen till Finspångs Missionskyrka!

Finspångs Missionskyrka välkomnar alla som som vill dela gemenskapen eller vill veta mer om den kristna tron.

Torsdag 19 oktober
19.00Bibelstudium
"Matteusevangeliet"
Björn Asserhed
Lördag 21 oktober
09.00Kvinnofrukost
Gäst: Moni Höglund
Söndag 22 oktober
10.00Gudstjänst
"Trons kraft"
Björn Asserhed

Our services can be translated into English.
Talk to the church host.

Les services peuvent être traduits en français.
Parlez aux marguilliers.