Kyrktorg/Samlingssal

 

Kyrktorg och samlingssal är en enda stor yta.  Kyrktorget förbinder de två kapprummen i kyrkan samt en processionsentré. Samlingssalen kan skiljas från kyrktorget med en ljudisolerand blockvägg. Samlingssalen blir så en slutet rum skiljt från den genomgångsyta som kyrktorget är.
Samlingssalen, som även kalas kafédelen, har en serveringslucka in till köket.

Samlingssalen kan möbleras med bord eller som föreläsningssal. Ljudanläggningen kan styras så att det hörs bara i den ena av de två delarna.