Välkommen till Finspångs Missionskyrka!

Finspångs Missionskyrka välkomnar alla som som vill dela gemenskapen eller vill veta mer om den kristna tron.

Tisdag 15 oktober

19.00Bibelstudium
"Vägen, sanningen och livet"
Söndag 20 oktober
10.00 Gudstjänst
"Från mördare till predikant"
Björn Asserhed
Ungdomsteam

Our services can be translated into English.
Talk to the church host.

Les services peuvent être traduits en français.
Parlez aux marguilliers.